ساکنان سرزمین چین برای حل مشکلات رفت و آمد عابران پیاده پل‌ عابر عجیبی ساخته‌اند.

تعداد صفحات : 4

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد